English  Español  Català   
  Cansat de sols divisar la solució?
Sharepoint és una marca registrada de Microsoft Corp.
  Consultoria en desenvolupament avançat sobre SharePoint
  Assistència avançada + Suport especialitzat + Formació personalitzada + Orientació
 
Sistema10
info@sistema10.com - 649 749 449
Trav. Sant Feliu, 45
17240 Llagostera (Girona)
Què oferim?
Incorporació temporal a equips de desenvolupament
Per poder assistir in-situ, afrontant els problemes de manera eficaç, quan hi ha puntes de treball o per iniciar amb major rapidesa un projecte.
Perquè no tots els problemes se solucionen per telèfon, i molt menys per e-mail...

Assistència per la recerca de solucions
Per necessitats molt més puntuals sense requerir treball in-situ.
Perquè un problemea concret no eternitzi el desenvolupament.
Perquè molts sí que poden solucionar-se per telèfon o e-mail, si a l'altra banda hi ha algú expert i professional.

Formació a mida o sota demanda
Perqué els cursos organitzats no solen cubrir precisament allò que realment es necessita.
Per quan el grup de desenvolupament necessita una formació en un tema específic i/o crític pel projecte.

Orientació i anticipació
Per escollir la millor via i preveure millor les consequències i efectes colaterals futurs d'una decisió.
I és que tots els camins porten a Roma, però s'hi pot anar per autovia o per ruta turística.
perquè pugui mirar més amunt
© Copyright 2009 Marc Bayé Saltó