English  Español  Català   
  Cansat de sols divisar la solució?
Sharepoint és una marca registrada de Microsoft Corp.
  Consultoria en desenvolupament avançat sobre SharePoint
  Assistència avançada + Suport especialitzat + Formació personalitzada + Orientació
 
Sistema10
info@sistema10.com - 649 749 449
Trav. Sant Feliu, 45
17240 Llagostera (Girona)
Alguns exemples (1)
Aquests són alguns exemples de problemes que hem ajudat a solucionar o crear:

Pantalles automàtiques
Si la major part de la informació per a la presentació està a les pròpies llistes, perquè repetir-la a cada una de les pantalles? Igual com les pantalles base saben presentar els camps, poden generar-se pantalles que elles mateixes sàpiguen quins camps presentar, en funció de quin usuari les visualitzi, relacionant-se amb la resta de llista, presentant uns o altres controls, filtrant o no segons dades anteriors, l'usuari o el grup al que pertany, etc.

Pestanyes
Per organitzar millor la informació dels formularis sense necessitar un client especialitzat en formularis.
Pestanyes i subpestanyes que no carreguen ni renderitzen el seu contingut si no són visibles o que el carreguen igualment per contenir informació disponible a l'instant i/o evitar el postback. Que recorden quina d'elles estava activa i amb scroll independent.

Múltiples idiomes
Ja sigui per tenir el contingut en múltiples idiomes o per presentar la interfície en diversos idiomes sense replicar-la.
Podent utilitzar un sol diccionari o arxiu de recursos per tota l'aplicació i els seus assemblies.
Podent disposar d'un sistema d'excepcions per personalitzar el diccionari al client sense perdre la seva actualització genèrica (i és que sempre hi ha qui utilitza una altra paraula per nombrar el mateix).

Navegabilitat
No sempre s'arriba a una pantalla des del mateix lloc i per tant no sempre en acabar s'ha de tornar al mateix punt d'origen. Cada pantalla ha de saber d'on se l'ha cridat i finalitzada la seva funcionalitat ha de saber on s'ha de redirigir l'usuari, conservant la vista, filtres, pestanya activa, etc. tal com tenia a l'entrar, però actualitzant el seu contingut.

maximitzar la usabilitat
© Copyright 2009 Marc Bayé Saltó